Posredovane u zapošljavanju lekara nakon obavljene prakse/i kao saradnika u toku aprobacije

Posredovane u zapošljavanju lekara nakon obavljene prakse/i kao saradnika u toku aprobacije

Čak i kod prakse koja se dobro odvija sve je teže naći adekvatog partnera – saradnika ili kandidata po završenoj praksi.

Zajedno sa našim kooperativnim partnerom nalazimo za lekare adekvatno radno mesto po obavljenoj praksi, za koje ordinacija ima potrebu, odnosno adekvatnu ordinaciju.

Naše usluge:

  • Procena ordinacije
  • Traženje adekvanog kandidata / partnera
  • Posredovanje u sklapanju potrebnih ugovora
  • Pomoć u postupku izdavanja dozvole nadležnih komisija
  • Pomoć u finansiranju

Posredovanje za zubne ordinacije

Posredovanje za ordinacije:

Pre preuzimane neke ordinacije Medikof GmbH preuzima sklapanje materijalnih i finanijskih sporazuma, koji garantuju korektnu tržišnu procenu i kupoprodaju.

Taksa/cena zakupa za ordinaciju:

Da bi se dobro pripremila cena zakupa za ordinaciju svrsishodno je izraditi strategiju sa iskusnim i angažovanim posrednikom kako bi se pravovremeno reagovalo na promašaje.

Nalog za posredovanje:

Rubrike, koje su markirane zvezdicom (*), moraju se obavezno popuniti.

*Ustanova / Klinika

*Ulica i broj

*Grad

*Poštanski broj

Kontakt osoba

*Zvanje

*Ime

*Prezime

Premet naloga

Nalog obuhvata sledeće usluge, koje Medikof GmbH u naše ime može da obavi. Ovim dajemo nalog da Medikof GmbH može da obavlja sledeće usluge u procesu posredovanja:

  • Uspostavljanje kontakata izmedju nalogodavca i predloženih kandidata za posao
  • Posredovanje predloženog lekara
  • Posredovanje = 2 mesečne plate bruto plus PDV

Poslodavac daje saglasnost da će pripadajuću proviziju isplatiti u roku, nakon realizacije Ugovora o radu sklopljenog izmedju kandidata kojeg predlaže Medikof GmbH i poslodavca, 70 % pri potpisivanju Ugovora a 30 % nakon probnog probnog rada. Ako kandidat u toku probnog rada odustane od posla i da otkaz ili dobije otkaz iz neopravdanog razloga onda se preostalih 30% ne isplaćuje.

Sve usluge i aktivnosti Medikof GmbH vrši u ime nalogodavca. Prema individualnim željama mogu biti potrebne dodatne usluge. Medikof GmbH ne prihvata garancije i garantne usluge. Isto tako Medikof GmbH ne prihvata na primer kašnjenja, netačna dokumenta itd. Sve troškove u vezi sa ovim nalogom snosi nalogodavac

 Pročitao / pročitala sam smirenice o zašttiti podatka i izjavljujem da sam sa istim saglasan / saglasna. * Pročitao / pročitala sam AGB i izjavljujem da sam sa istim saglasan / saglasna.*