Posredovanje u zapošljavanju medicinskih sestara i negovatelja – bolničara na klinikama, staračkim domovima i kućna nega za privatna lica

Posredovanje u zapošljavanju medicinskih sestara i negovatelja – bolničara na klinikama, staračkim domovima i kućna nega za privatna lica

Na klinikama u nemačkom govornom prostoru trenutno postoji nedostatak kvalifikovanog osoblja za negu bolesnika i kvalifikovanih medicinskih sestara.

Takodje su sve aktuelnije potrebe privatnih lica koji žele usluge u svom životnom okruženju pa je potražnja za kućnom negom privatnih lica permanentno u porastu.

Na osnovu svog iskustva i stručnosti, u mogućnosti smo da posredujemo u konkretnom angažovanju svih profila, i zatim zahvaljujući našim medjunarodnim kontaktima da pronadjemo medicinske sestre i negovatelje, koje će odgovarati tom traženom profilu i za takve potrebe pokazuju empatiju.

I obnuto, isto tako smo u mogućnosti da za kandidate koji traže posao u sferi zdravstva pronadjemo odgovarajućeg poslodavca u nemačkom govornom prostoru.

Naše usluge:

  • Konkrektna izrada potreba
  • Izrada traženog profila
  • Traženje adekvatnog kandidata koji traži posao / poslodavca
  • Podrška prilikom pregovaranja
  • Podrška prilikom podnošenja zahteva za radnu dozvolu i u postupku nostrifikacije diplome
  • Pitanja i odgovori u vezi sa posredovanjem u zaposlenju negovatelja za privatna lica

Prijava za zaposlenje medicinske sestre i negovatelja

Fields marked with an * are required

Lični podaci


Školska sprema


Aktuelni – trenutni status


Želje kod zapošljavanja