Podrška i usluge za lekarske ordinacije

Podrška i usluge za lekarske ordinacije

Vodjenje lekarske prakse zahteva ne samo kvalitetan kadar iz oblasti medicine već i poznavanje ekonomskog miljea poslovanja u praksi, u sferi računovodstva, ugovornog i radnog prava.

Pored toga potreban je kompetentan poreski konsalting i redovna kontrola poslovanja. Upravo u tim sektorima profesionalna podrška predstavlja osnov uspešnog i efikansog vodjenja jedne ordinacije.

Zajedno sa našim kooperativnim partnerom mi smo u mogućnosti da Vam pomognemo da unapredite svoju ordinaciju.

Naše usluge:

  • Analize obračuna i optimiziranje u KHV i PKV oblasti.
  • Posredovanje odgovarajućeg kooperativnog partnera u skladu sa zakonom o suzbijanju korupcije kao i u skladu sa radnim pravom
  • Pomoć u primeni individualnih zdravstvenih usluga
  • Modeli angažovanja saradnika
  • Redovna kontrola i predlozi optmizacije
  • Posredovanje u obezbedjivanju usluga poreskog savetnika, pri čemu je u prvom redu aktuelno poresko savetovanje
  • Posredovanje u pružanju usluga vrlo stručnog pravnog konsaltinga u odnosu na društvo, ugovorno pravo, radno i poresko pravo, kao i pivredne aspekte