otisk

Medikof GmbH Managing Director Marta Fendt Georg-Hallmaier Str. 2-4, 81368 Mnichov Tel: +49 (89) 124 274 88 DPH Id:. DE 258 645 836

Ochrana osobních údajů Medikof GmbH

Vysílané nám osobní údaje budou použity na úhradu mediačního. Všichni zákazníci budou v souladu s příslušnými předpisy federálního zákona o ochraně osobních údajů (zákon) a zákona o telekomunikačních službách ochraně údajů (TDDSG) skladován a zpracováván. Nebudeme sdílet vaše osobní údaje včetně své domovské adresy a e-mailové adresy třetím stranám. Výjimku z toho tvoří naši servisní linku partneři, kteří potřebují přenos dat do procesu přepojení. V těchto případech je množství přenášených dat je omezena na nezbytné minimum. Vždy máte právo na bezplatné informace, opravu, blokování a výmaz uložených dat nebo účet u Medikof GmbH. Volejte prosím v těchto případech info@medikof.de~~pobj.  

dementi

Omezení odpovědnosti za vnitřní obsah Obsah našich webových stránek byl sestaven s pečlivostí a podle našich nejlepších znalostí. Můžeme však nenese žádnou zodpovědnost za up-to-aktuálnost, úplnost a správnost některé ze stránek. Podle § 7, odst. 1 TMG pro (Telemediengesetz – Tele zákona o sdělovacích prostředcích německého práva), my jako poskytovatelé služeb jsou odpovědni za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Nicméně, v souladu s oddíly 8 až 10 TMG, my jako poskytovatelé služeb nejsou povinni kontrolovat externí informace poskytované či uložený na našich webových stránkách. Poté, co jsme si vědomi konkrétního porušení zákona, budeme okamžitě odstranit příslušný obsah. Jakákoliv odpovědnost týkající se této záležitosti lze předpokládat pouze od okamžiku, ve kterém k porušení stane známe. Omezení odpovědnosti za externí odkazy Naše webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích osob ( „externí odkazy“). Vzhledem k tomu, obsah těchto stránek není pod naší kontrolou, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za takové externí obsah. Ve všech případech, která je poskytovatelem informací odkazovaných stránek je odpovědný za obsah a správnost poskytnutých informací. V okamžiku, kdy byly umístěny odkazy, žádné porušení zákona byly rozeznatelné na nás. Jakmile je porušení práva vejde ve známost k nám, budeme okamžitě odstranit odkaz v otázce. Copyright Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce se řídí autorskými zákony Německa. Rozmnožování, zpracování, distribuce nebo jakékoliv jiné formy využití nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas autora či autorů v pochybnost.